Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsası kurulduğu 1923 yılından bu yana üretici ve tüccarların belirli bir düzen içinde alışveriş yapmaları için gerekli düzeni kurmuş ve hizmet kalitesini ilerletmiş bir kurumdur. Denizli Ticaret Borsasının ilk Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Aktan’dır. Borsanın kuruluşunda 29 olan üye sayısı 2015 yılı son ayı itibari ile 800’ü aşmıştır.